Themed Cruise

Cruise time:

The cruise takes about 2 hours

Rejs na zachód słońca, zgodnie z trasą nr 4

Itinerary:

  1. Wały Chrobrego
  2. Elewator
  3. Stocznia Remontowa "Gryfia"
  4. Kanał Grabowski
  5. Rzeka Święta
  6. Jezioro Dąbie
  7. Orli Przesmyk
  8. Duńczyca Wschodnia
  9. Przekop Mieleński
Check available dates